MP Neretva 25 – Ruma
Glavna 226,
22400 Ruma
Tel: 064 83 58 725