MP Neretva 24 – Ub II
Braće Nenadović br. 4,
14210 Ub
Tel: 064 83 58 724