MP Neretva 21 – Stara Pazova
Svetosavska 56,
22300 Stara Pazova
Tel: 064 83 58 721