MP Neretva 16 – Nova Pazova
Njegoševa 9
22330 Nova Pazova
Tel: 064 83 58 716