MP Neretva 13 – Pančevo III
Stražilovska 40,
26000 Pančevo
Tel: 064 83 58 713