MP Neretva 30 – Višnjica
Maršala Tita 97,
Višnjica
Tel: 064 83 58 730