MP Neretva 29 – Pančevo
Kočina 1a,
26000 Pančevo
Tel: 064 83 58 729