MP Neretva 14 – Batajnica
Pukovnika Milenka Pavlovića 4,
11273 Batajnica
Tel: 064 83 58 714